Fysio & Coaching & SOLK

 

Chronische klachten zonder echt aanwijsbare reden?

Je valt onder de SOLK klachten

Inleiding

Wat fysiotherapie inhoud is algemeen bekend al is de manier van werken de laatste jaren flink veranderd. 

Het verschil in percentage van patiënten die gebruik maken van fysio is in vergelijking met 2019 verdubbelt in 2021 (zie onderzoek Nivel). Van ruim driehonderdvijftig duizend mensen naar zevenhonderdvijftigduizend. Een teken aan de wand dat er meer aan de hand is dan ’slechts’ een lichamelijk probleem. 

Is de oorzaak hiervan te vinden in de pandemie? Wie zal het zeggen, maar de gebeurtenissen in die tijd waren zeker van invloed op het welzijn van de mensen. Met name, mijns inziens, bij de ondernemers. De toename van vereenzaming onder een grote groep ouderen mag ik eveneens niet uitvlakken. Net zomin als de groep mensen die een geliefde in de pandemie heeft verloren. 

Chronische of solk klachten

Vind je het vreemd dat deze emotionele gebeurtenissen hun uitwerking hebben op zowel de fysieke als mentale gezondheid van onze medemens? Nee, helemaal niet. Misschien ben jij zelf slachtoffer. 

Als jij jouw levenswerk ziet verdwijnen, een naaste overlijdt, je bijna geen contact meer hebt met de buitenwereld geeft dit stress op welke manier dan ook. Deze bovenmatige spanning uit zich op veel manieren. De een krijgt nek/schouderklachten, de ander op het gebied van mobiliteit en een volgende groep heeft hoofdpijn c.q. migraine. 

In eerste instantie wordt je door een huisarts of specialist doorverwezen naar een fysiotherapeut om jouw klacht te behandelen. Indien dit niet helpt en de klacht blijft hardnekkig aanwezig of keert steeds weer terug dan spreken we over een chronische aandoening. 

Stel je voor dat ondanks de fysiotherapie behandelingen de pijn niet vermindert. Onderzoeken bij een specialist geven geen aanwijsbare reden voor de aandoening en je krijgt het advies “er mee te leren leven”. Je hebt geen idee waarom je iedere keer weer in hetzelfde patroon terecht komt. Uiteindelijk krijg je de diagnose SOLK (systematisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten). Wat doe je nu? Wat kan je nu nog doen?

Coaching

Stoppen met fysiotherapie is niet aan te bevelen. Het in beweging houden van het pijnlijke gebied is belangrijk. Nu is het tijd om een stap verder te gaan. De oorzaak op een ander dieper niveau te zoeken en wel op het emotionele vlak. 

Coaching is een waardevolle aanvulling bij chronische of SOLK klachten. Gebeurtenissen uit het verleden kunnen zo aangrijpend zijn geweest dat dit snel of juist na langere tijd lichamelijke klachten geeft. Het weghalen van de negatieve emoties die pijn veroorzaken heeft een positieve uitwerking op de pijnbeleving en lichamelijk herstel. Coachingstrajecten zijn van korte duur en in zijn geheel niet vergelijkbaar met een sessie bij een psychiater of psycholoog. In plaats van werken aan gedragsverandering wordt er gewerkt aan het weghalen van de oorzaak van de emotionele pijn door simpelweg gebruik te maken van een vraagtechniek. 

Samenwerking

Voor mij staat het samenwerkingstraject met Houben fysiotherapie nog in de kinderschoenen. We zijn hard bezig om zoveel mogelijk patiënten te ondersteunen. Ben jij een man of vrouw met chronische of solk klachten dan zie ik je graag snel tegemoet. 
Voor meer informatie neem contact op met Houben fysiotherapie, mail of bel mij